Venkovní zabezpečení perimetru pozemku

Venkovní zabezpečení

Elektronický zabezpečovací systém je moderní forma zabezpečení majetku, která využívá informační a komunikační technologie pro zajištění bezpečí majetku i osob. S různými čidly se dnes člověk běžně setkává, nejčastěji asi v obchodních centrech ve formě dveří či světel reagujících na tzv. fotobuňku. Systém  zabezpečovacích prvků pro rodinný dům, garáž či provozovnu si většina lidí dovede představit. Lze nějak zabezpečit i pozemek?

Zabezpečit venkovní prostory, tj. nádvoří, zahrad, sadů apod. jednoznačně lze. Pro zabezpečení obvodu pozemku či areálu, tzv. perimetru, se používají:

Vnější zabezpečení je velice účinným partnerem vnitřního zabezpečení budovy. 

Důležitými aspekty instalace prvků pro vnější obvodové zabezpečení (tzv. zabezpečení perimetru) jsou zejména: 

Výhody venkovního zabezpečení pozemku: 

Zabezpečení perimetru přináší pro ochranu majetku i bezoečí osob mnoho výhod. Běžně instalovaný elektronický zabezpečovací systém v domě spustí poplach, pokud dojde k neautorizovanému otevření či rozbití dveří či oken, tj. k narušení pláště budovy, případně až když dojde k nepovolenému pohybu osob uvnitř domu. Systém tedy reaguje, až když byla spáchána nějaká škoda a pachatel je uvnitř. Systém venkovního zabezpečení umožní uzavřít a střežit okruh kolem budovy, a ta až ve vzdálenosti několik set metrů. Pokud je perimetr takto střežen, systém vyvolá poplach ještě před tím, než se narušitel dostane až k domu. 

Vnější elektronický zabezpečovací systém může být složený z mnoha funkčních prvků: