Proč v novostavbě řešit slaboproudy

13. března v 14:50

Dnes plánují stavebníci kromě zásuvek domácí videotelefon, aby viděli a slyšeli toho, kdo je u branky, a mohli otevřít. Čím dál obvyklejší je kamerový systém pro vzdálený dohled a v neposlední řadě elektronický zabezpečovací systém. Novinkou potom jsou úvahy o fotovoltaických panelech, které svou podstatou také spadají do slaboproudých systémů.

Systémy elektronického zabezpečení zavádí obyvatelům novostaveb do života mnoho nových aspektů. Ochrana osob a majetku je u nás již běžně známý pojem. Oproti tomu systémy s označením "chytré" pořád zavání novotou a mnoho lidí pořádně neví, co si představit pod pojmy "chtré bydlení", "smart home" apod. Že se tyto dva světy potkávají a často překrývají, je umožněno dnes již všudypřítomnými technologiemi - mobilními telefony a připojením na internet.  

Zabezečovací systémy existují již dlouho. Sestavy různých čidel (pohybových, kouřových, tříštění skla, koncentrace nebezpečných plynů, hladiny vody a mnoho dalších) byly vidět zejména ve větších nově budovaných domech. Postupem času se objedvují modernější řešení, která jsou dostupná větší skupině lidí. 

Chytré instalace jsou oproti tomu spíše novinkou. Co tedy přináší do novostavby moderního domu? 

Každému, kdo plánuje stavbu rodinného domu, je jasné, že se "bude tahat elektrika". Část stavebníků si od nich nechá nachystat i kabely od antény pro televizní rozvody a tím končí. Většina lidí ale také ví, že budou doma chtít WiFi. Bezdrátové pokrytí pro přístup na internet je dnes již standadrní. Dnes navíc plánují stavebníci i domácí videotelefon, aby viděli a slyšeli toho, kdo je u branky, a mohli otevřít. Čím dál obvyklejší je i kamerový systém pro vzdálený dohled a v neposlední řadě elektronický zabezpečovací systém. Novinkou potom jsou úvahy o fotovoltaických panelech, které svou podstatou také spadají do slaboproudých systémů. 

Pokud se nad tím člověk zamyslí, elektrorozvody budou zajišťovat elektrikáři - silnoproudaři. Ostatní systémy je vhodné zadat firmě, která se specializuje na tzv. slaboproudé instalace. 

Prvním krokem ve fázi hrubé stavby je příprava kabelů, tzv. UKS. Jedná se o univerzální kabelový systém, který bude sloužit všem (i postupně) instalovaným systémům. Slaboproudou kabeláž odborná firma řeší zároveň se silnoproudaři. Ve fázi přípravy kabeláže je nejdůležitější dobrý projekt, aby všichni přesně věděli, kde bude jaký prvek. Návazně se tahají kabely tak, aby byl dodržen důležitý minimální odstup slaboproudého vedení od silnoproudého. 

Dalším krokem je poté až ve fázi dokončovacích prací osazení všech prvků a programování a oživování systémů.